Головна Новини Тернопільський “Оріон” виплачує дивіденди

Тернопільський “Оріон” виплачує дивіденди

28.04.2017 відбулися загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства „Тернопільський радіозавод „Оріон”, державна частка в статутному капіталі якого складає 96,13 %. На зборах були прийняті відповідні рішення по всіх питаннях порядку денного, зокрема: заслухано звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році, звіт наглядової ради та ревізійної комісії про роботу за 2016 рік, затверджено основні напрямки діяльності товариства на 2017 рік, обрано новий склад наглядової ради до якого ввійшли 4 представники держави.

У 2016 році товариство спрацювало прибутково, тому, рішенням зборів спрямовано 50% чистого прибутку до фонду виплати дивідендів. Дивіденди на державну частку склали 340 356 грн., які мають бути перераховані ПАТ “ТРЗ “Оріон” до державного бюджету до 01.07.2017 року.