Головна Новини Як Тернопільгаз зловживає, а користувачі й не здогадуються

Як Тернопільгаз зловживає, а користувачі й не здогадуються

газ

Адміністративна колегія Тернопільського обласного територіального відділення Ан- тимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи №793 –ЗМС встановила наступне.

Товариством безпідставно ототожнюється проведення планової повірки лічильників газу та проведення позачергової повірки підчас проведення експертизи лічильників газу. З даної відповіді можна зробити висновок, що вищезазначеним споживачам періодич- на повірка газових лічильників не проводилась, а складались акти про виявлені порушення та акти про демонтаж лічильника для проведення експертизи. В ході аналізу інформації, отриманої від Товариства, встановлено, що за результата- ми проведених експертиз лічильників газу 21 мешканцю м. Заліщики, демонтованих у зв’язку із виявленими порушеннями, лише у 3 випадках було виявлено втручання в їх робо- ту. У всіх інших випадках було зроблено висновок про непридатність засобу обліку газу по причині перевищення похибки допустимих норм, що могло бути виявлено за умови своєчас- ного проведення періодичної повірки. Зокрема, у споживача Голянича В. Я. (адреса: вул. Рибацька, 17, м. Заліщики, Терно- пільської обл.), відповідно до укладених ним із Товариством договорів.

Слід зазначити, що витрати, пов’язані із додатковими роботами з повірки побутових лічильників газу включені до тарифу на транспортування природного газу. Не проведення повірки лічильників газу споживачів ущемляє їх інтереси, оскільки при оплаті за спожитий природній газ ними оплачується вартість проведення повірки лічи- льників газу, таким чином споживачі оплачують за товар який ними не отримується. В діючих нормативно-правових актах, також передбачено періодичну повірку засобів обліку газу.

Таким чином, не проведення ПАТ повірки газових лічильників споживачів, в термін, передбачений законодавством були б неможливими за умови існування значної конкуренції на ринку. Такі дії Товариства по не проведенню повірки лічильників газу у відповідності до но- рмативно-правових актів містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 2 статті 50 та частиною першою статті 13 Закону Украї- ни «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживання монопольним (доміную- 4 чим) становищем на ринку, що може призвести до ущемлення інтересів споживача, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.

Публічному акціонерному товариству по газопостачанню та газифікації «Тернопіль- газ» (місцезнаходження: вул. Чернівецька, 54, м. Тернопіль, ідентифікаційний код 03353503) вжити заходи щодо припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції передбаченого пунктом 2 статті 50 та частиною пер- шою статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживан- ня монопольним (домінуючим) становищем на ринку, що можуть призвести до ущемлення інтересів споживачів, які б були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку, шляхом вжиття заходів щодо дотримання термінів та порядку проведення періодич- ної повірки лічильників газу передбачених нормативно-правовими актами. Рекомендації органів Антимонопольного комітету України підлягають обов’язковому розгляду і про результати їх розгляду інформувати територіальне відділення до 07.10.2016.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here