Головна Новини Тернопільський спеціаліст розповів про найчастіші проблеми, що виникають під час купівлі товарів...

Тернопільський спеціаліст розповів про найчастіші проблеми, що виникають під час купівлі товарів через Інтернет

Купівля – продаж товарів через Інтернет-магазини стрімко розвивається на українському ринку, але з поширенням такого виду діяльності у споживачів виникає й багато запитань, таких як: «чи можна повернути товар, якщо він не підійшов або якщо товар виявився неякісним».
До Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області (далі – Управління) надходять численні звернення громадян стосовно порушення суб’єктами господарювання прав споживачів при реалізації продукції на замовлення, поза торговельними або офісними приміщеннями та на відстані стосовно неналежної якості, безпеки і торговельного обслуговування.
Вищезазначені порушення проявляються, як правило, в тому, що суб’єкт господарювання, всупереч вимогам Закону України «Про захист прав споживачів» та правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19 квітня 2007р. №103 (далі – Правила), не оформляє належними чином правовідносини зі споживачем, а саме – не надає споживачеві документ, який засвідчує факт укладання договору, що надалі буде підставою для виникнення взаємних прав та обов’язків, а також не надає споживачеві необхідну, достовірну, своєчасну та доступну інформацію, яка передбачена законодавством про захист прав споживачів.
Перш за все, потрібно пам’ятати, що слід купувати тільки у перевірених інтернет – магазинах, які продають новий товар і з документами, що засвідчують якість продукту.
Відповідно до законодавства про захист прав споживачів такий документ повинен містити наступну інформацію: дату укладення договору; найменування та місцезнаходження продавця (виконавця); найменування продукції; ціну товару; якщо питання стосується послуг, то повинна бути наявна інформація про строк виконання робіт (надання послуг); інші істотні умови договору, які характерні для певного виду продукції або послуги; інформацію про права та обов’язки сторін договору.
Наявність вищезазначеного документа з інформацією дасть можливість надалі, у разі виникнення якихось проблем, відстоювати свої права.
У разі ненадання такої інформації суб’єкт господарювання повинен нести відповідальність згідно з законодавством.
При цьому, інформація, повинна надаватись продавцем споживачу при реалізації продукції за договором поза торговельними або офісними приміщеннями, відповідно до розділу І 1.6. Правил, повинна містити: найменування продавця, його місце знаходження та порядок прийняття претензії, основні характеристики товару: ціну, включаючи плату за доставку та умови оплати; гарантійні зобов’язання та інші послуги, пов’язані з утриманням чи ремонтом товару, інші умови постачання або виконання договору; мінімальну тривалість договору, якщо він передбачає періодичні постачання товару; вартість телекомунікаційних послуг, якщо вона відрізняється від граничного тарифу, період прийняття пропозицій; порядок розірвання договору.
Відсутність зазначеного документа та інформації призводить до того, що Управління не в змозі виконати покладені функції щодо захисту прав споживачів та вжити заходів до таких суб’єктів господарювання, передбачених чинним законодавством.
Найбільшою проблемою, з якою стикається управління при розгляді звернень споживачів в таких ситуаціях є відсутність інформації про найменування та місце знаходження продавця (виконавця), оскільки провести перевірку у цьому випадку неможливо, а відповідно до статті 26 Закону України «Про захист прав споживачів», розшук суб’єктів господарювання до повноважень Управління не належить, а тому звернення споживачів залишаються не вирішеними по суті.
Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» у разі реалізації продукції, поза торговельними або офісними приміщеннями, споживач має право розірвати договір, за умови повідомлення про це продавця (виконавця) протягом чотирнадцяти днів з дати одержання документа, який засвідчує факт здійснення правочину поза торговельними та офісними приміщеннями чи прийняття продукції, за умови, що така продукція є річчю, а прийняття чи поставка продукції відбувається пізніше часу одержання споживачем документа на їх продаж. Продавець, з свого боку, повинен повернути сплачені гроші без затримки не пізніше тридцяти днів з моменту повідомлення споживачем про розірвання договору.
Споживач має право не повертати продукцію до моменту повернення йому, сплаченої ним суми грошей, а також споживач повинен повідомити продавця (виконавця) про місце, де продукція може бути повернена.
Також, договором може передбачатися, що продукція або результати робіт (послуг), що були надіслані поштою, повинні у разі розірвання договору також, бути повернені поштою.
Будь-які витрати пов’язані з поверненням продукції, покладаються на продавця (виконавця). Продавець (виконавець) повинен відшкодувати витрати споживача у зв’язку з поверненням продукції.
У разі розірвання договору, укладеного на відстані чи поза торговельними або офісними приміщеннями, обов’язок споживача зберігати у себе товар припиняється по закінченні шістдесяти днів після його одержання. Якщо продавець не вживає заходів для повернення його собі протягом зазначеного періоду, такий товар переходить у власність споживача без виникнення зобов’язання з оплати його вартості.
Якщо споживачеві не було надано документ (електронний документ), який засвідчує факт здійснення правочину поза торговельними або офісними приміщеннями, такий правочин не є підставою для виникнення обов’язків для споживача.
У разі ненадання документа (електронного документа) або підтвердження інформації споживач повідомляє продавця (виконавця) про недійсність договору. Продавець (виконавець) протягом тридцяти днів з моменту одержання такого повідомлення повинен повернути споживачеві одержані кошти та відшкодувати витрати, понесені споживачем у зв’язку з поверненням продукції.
Для здійснення права на розірвання договору, споживач повинен зберігати одержаний товар у незміненому стані.
Знищення, пошкодження або псування товару, що сталося не з вини споживача, не позбавляє його права на розірвання договору. Зменшення вартості товару внаслідок відкриття пакування, огляду чи перевірки товару, не позбавляє права споживача на розірвання договору.
Якщо, всупереч вимогам споживача про повернення грошей за неякісний товар або ж його обмін на якісний, протягом установлених строків, споживачеві, за письмовою заявою, виплачується неустойка в розмірі одного відсотка вартості товару за кожний день затримки повернення грошей.
Розрахунки за продані товари та надані послуги можуть здійснюватися готівкою або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо), відповідно до законодавства. Разом з товаром, споживачеві в обов’язковому порядку видається розрахунковий документ установленої форми на повну суму проданої продукції, який засвідчує факт купівлі товару або надання послуги.
Продаж товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, проводиться із додержанням вимог правил продажу окремих видів продовольчих і непродовольчих товарів.
При доставці прийнятого за допомогою засобів дистанційного зв’язку замовлення непродовольчих товарів, на які нормативними документами встановлено гарантійні строки, споживачу передається технічний паспорт чи інший документ, що його замінює. У цих документах обов’язково робиться відмітка: про дату продажу (день доставки) та найменування суб’єкта господарювання, що виконав замовлення, яка завіряється штампом (печаткою) і підписом уповноваженої особи суб’єкта господарювання.
Уповноважена особа суб’єкта господарювання повинна в обов’язковому порядку проінформувати споживача про найменування та місцезнаходження підприємства, що здійснює функції суб’єкта господарювання щодо прийняття претензій від споживачів, а також проводить гарантійний ремонт, технічне обслуговування проданих товарів.
Сподіваємося, що наші поради будуть Вам корисні, то ж пам’ятайте: досить часто лише наша безпечність і незнання призводять до того, що ми залишаємося обдуреними та незахищеними.
Бажаємо Вам вдалих покупок і законослухняних підприємців на Вашому шляху!
За консультацією і захистом своїх прав, Ви завжди можете звернутися до Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області письмово або особисто за адресою: м. Тернопіль, б/р Т. Шевченка, 11 тел. 52-83-71

Головний спеціаліст Управління захисту споживачів Рабченюк Д.О.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here