Головна Новини З початку року працевлаштовано понад 7 тисяч незайнятих громадян

З початку року працевлаштовано понад 7 тисяч незайнятих громадян

У Тернопільському прес-клубі відбувся семінар на тему: «Професійна орієнтація уч-нівської молоді за допомогою новітніх технологій, впроваджених у службі зайнятості». У семінарі взяли участь представники освіти, управління у справах сім’ї та молоді облдер-жадміністрації, обласної служби зайнятості.
У вступному слові перший заступник директора ОЦЗ Олександра Островська охарак-теризувала стан місцевого ринку праці. Зокрема, підкреслила, що з початку 2012 року в центри зайнятості Тернопілля за допомогою у працевлаштуванні звернулося 12 тисяч осіб. Загалом послугами обласної служби зайнятості цьогоріч вже скористалося 28314 краян. На 1 травня на обліку в місцевих центрах зайнятості перебувало 15902 безробітних. Про-тягом січня-квітня за сприяння обласної служби зайнятості вдалося працевлаштувати по-над 7140 незайнятих громадян. В оплачуваних громадських роботах брали участь 3111 безробітних. Професійним навчанням було охоплено майже 2700 осіб.
– На жаль, – зауважила доповідач, – продовжує зберігатися дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили, розрив між ринком освітніх послуг та ринком праці. Як наслі-док, нині 46 відсотків безробітних Тернопільщини – це молодь до 35 років, 40% – мають вищу освіту. Спостерігається перевиробництво спеціалістів з вищою освітою: економістів, педагогів, бухгалтерів, менеджерів, юристів. Проблемно знайти місця праці конторським працівникам, а також тим, хто має лише професію оператора комп’ютерного набору. За даними соціологічного дослідження щодо професійної орієнтації випускників шкіл, про-веденого спеціалістами обласної служби зайнятості, продовжити навчання у вищих навча-льних закладах планували 81,6% опитаних, вступати до професійно-технічних закладів – 11,9%, працювати – 4,8%. Така ситуація вимагає подальшого вдосконалення профорієнта-ційної роботи, починаючи зі шкільної парти.
Олександра Островська розповіла, як саме обласною службою зайнятості здійснюєть-ся профорієнтація учнівської молоді. Вона згадала і про профорієнтаційні семінари, уроки реального трудового життя, зустрічі, наради та круглі столи, до участі у яких залучаються учні, їх батьки та освітяни, про організацію екскурсій учнів до професійно-технічних на-вчальних закладів та на ринкоутворюючі підприємства, про дні відкритих дверей та пре-зентації навчальних закладів і т. д. До речі, цьогоріч вже проведено майже 300 таких профорієнтаційних заходів за участю більш, ніж 10 тисяч школярів.
У профорієнтаційному арсеналі обласної служби зайнятості є 11 «Мобільних центрів про¬фесійної орієнтації» та 6 «Мобільних центрів зайнятості», що оснащені су-часною комп’ютерною технікою, за допомогою якої юнаки та дівчата проходять профдіа-гностичне тестування на визначення своїх професійних нахилів та здібностей. А на базі Тернопільського міськрайонного центру зайнятості діє консультаційний центр для школя-рів, де учні знайомляться з описами професій, переглядають відео про них, беруть участь у профорієнтаційних іграх, вікторинах, тестуються за прогресивними технологіями, які дозволяють правильно обрати фах. А ще у кожному центрі зайнятості Тернопілля створені профінформаційні кутки для молоді. 366 шкіл забезпечені профінформаційними стендами «Барометр професій». У 576 загальноосвітніх навчальних закладах встановлено програм-но-апаратні комплекси – профорієнтаційні термінали, інформація в яких систематично оновлюється через Інтернет і які зарекомендували себе надійними порадниками юних при виборі професійного майбутнього. Три роки поспіль служба зайнятості активно реалізовує інформаційний проект «Профорієнтаційний діловий щоденник школяра». Ці щоденники безкоштовно розповсюджувалися серед учнів 7-10-х класів усіх шкіл області.
Про корисність профорієнтаційного терміналу, його популярність не тільки у школя-рів, але й їх батьків та педагогів, розповіли методист районного методичного кабінету від-ділу освіти Збаразької райдержадміністрації Наталія Вахман та психолог Тернопільської загальноосвітньої школи № 11 Оксана Тригук. Вони також дали високу оцінку й профорі-єнтаційним щоденникам, підкресливши, що таке видання надзвичайно потрібне, бо діти користуються цими щоденниками і під час уроків, і вдома, на канікулах. Щоденники сприяють вихованню в учнів відповідальності та старанності, допомагають їм правильно спланувати час, знайомлять з реальними особами, які здобули ту чи іншу робітничу про-фесію.
Наталія Вахман подякувала службі зайнятості і за мобільні центри профорієнтації, які задіюються під час виїзних акцій у сільських школах та в дитячих оздоровчих літніх табо-рах відпочинку, адже це додаткова нагода для учнівської молоді отримати необхідну ін-формацію профорієнтаційного змісту.
– Цікавим спільним ноу-хау служби зайнятості та освітян є пізнавально-інтелектуальна гра серед учнівських команд «Час професіонала», – сказала заступник на-чальника управління освіти і науки облдержадміністрації-начальник відділу дошкільної, загальної, середньої, позашкільної освіти та виховної роботи Оксана Піхурко. – Ця гра проходить у формі засідань клубу веселих та кмітливих. Команди демонструють знання професійного світу, виконавську майстерність, артистизм, гумор. Торік обласним фіналіс-том гри стала команда «Кадри» зі школи № 2 міста Тернополя, яка представляла Тернопі-льщину в фіналі Всеукраїнського профорієнтаційного турніру «ПОУМУ». До слова, у кві-тні цього року на базі Бережанського, Бучацького, Тернопільського, Гусятинського, Кре-менецького та Чортківського районів уже відбулися півфінальні кущові змагання «Часу професіонала», переможці яких у вересні зустрінуться у фінальному профорієнтаційному герці на першість області.
Водночас Оксана Піхурко запропонувала службі зайнятості більшу увагу при органі-зації профорієнтаційних заходів звертати на роботу з батьками школярів. Бо за результа-тами моніторингу факторів, які впливають на вибір учнями професії, думка батьків найав-торитетніша.
З цим погодилася і начальник відділу сімейної, гендерної політики та фінансово-господарського забезпечення управління у справах сім’ї та молоді ОДА Світлана Шимчук. Вона переконана, що поки батьки націлюватимуть свої чада переважно на навчання у ви-шах, не враховуючи потреб ринку праці, доти ситуацію з перевиробництвом «білих комі-рців» не переламати.
– У нас існує мода на вищу освіту, – наголосила фахівець з молодіжної політики. Під час обговорення теми профорієнтації вона окреслила ще одну проблему – діти, які вихо-вуються у багатодітних сім’ях. На її думку, їх потрібно орієнтувати на професії, що дадуть змогу матеріально підтримати і себе, і свою родину. Зараз же таким дітям після закінчення школи здебільшого доводиться працювати на низькооплачуваних роботах.
Про те, що роботодавцям нині більше потрібні висококваліфіковані робітники, ніж спеціалісти з вищою освітою, говорив виконавчий директор організації роботодавців Тер-нопілля Валерій Смирнов. Він зауважив, що треба змінювати ставлення суспільства до робітничих професій. Нинішній кваліфікований робітник має справу зі складними механі-змами, оснащеними програмним числовим управлінням. І працювати робітником стає де-далі престижніше.
Підбиваючи підсумки семінару, перший заступник директора ОЦЗ Олександра Ост-ровська підкреслила, що активне використання в роботі з професійної орієнтації учнівсь-кої молоді новітніх технологій, впроваджених у службі зайнятості, дозволяє супроводжу-вати її якісною інформацією; сформувати у школярів та їх батьків ефективну стратегію поведінки на ринку праці, засновану на бажанні легально працювати в Україні; максима-льно використовувати можливості служби зайнятості щодо працевлаштування громадян; змінити у молоді стереотипне і часом викривлене уявлення про ринок праці та вибір про-фесії; спрямовувати дії учнів на усвідомлену орієнтацію щодо майбутнього професійного навчання та працевлаштування.

 

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here