Головна Новини ЗАЯВА ПРО НАМІРИ Будівництва транспортної розв’язки в різних рівнях на перетині автомобільних...

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ Будівництва транспортної розв’язки в різних рівнях на перетині автомобільних доріг державного значення

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1. Замовник Служба автомобільних доріг у Тернопільській області

Поштова і електронна адреса:

46001, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Олени Кульчицької, 8, e-mail: teletayp@ukr.net.

2.Місце розташування об’єкта будівництва:

Тернопільська область, Тернопільський р-н

3.Характеристика об’єкта: Будівництво транспортної розв’язки в різних рівнях на перетині автомобільних доріг державного значення М-19 Доманове (на м.Брест)-Ковель-Чернівці-Тереблече (на м.Бухарест) км 315+629 та північно-східної ділянки обходу м.Тернопіль, Тернопільська область.

4.Соціально-економічна необхідність діяльності:

Вивільнення м. Тернополя від транзитного транспорту, зменшення великих транспортних потоків, зменшення заторів, суттєве покращення екологічної ситуації і безпеки в Тернополі.

5.Потреби в ресурсах при експлуатації :

земельних

існуючий відвід–1,12га, необхідне відведення в постійне користування -15,84 га

енергетичних

(паливо, електроенергія, тепло)

потреба в електроенергії – 17,260 тис. кВт∙год (існуюча електромережа);

не передбачається

водних

не передбачається

трудових

не передбачається

6.Транспортне забезпечення транспортні засоби і спецтехніка замовника

(при будівництві та експлуатації)

7.Екологічні та інші обмеження діяльності

обмеження щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферу в межах нормативів ГДВ

8.Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами – існуючі інженерні мережі.

9.Можливі впливи діяльності при експлуатації на навколишнє середовище:

Клімат і мікроклімат

вплив незначний

Повітряне

викиди в атмосферне повітря при будівництві об’єкта: заліза оксиди, марганець та його сполуки; речовини у вигляді твердих суспендованих частин; оксид вуглецю; діоксид азоту; метан; діоксид (І) азоту; НМЛОС, свинець і його сполуки, діоксид вуглецю; бутилацетат; ацетон; толуол; спирт бутиловий; спирт етиловий, уайт-спірит, ксилол, сольвент, спирт бензиловий, спирт бутиловий

викиди в атмосферне повітря при експлуатації об’єкта: речовини у вигляді твердих суспендованих частин; оксид вуглецю; діоксин азоту; сірки діоксид; аміак, НМЛОС, метан

Водне

не передбачається

Ґрунт

Рослинний і тваринний світ Заповідні об’єкти

Навколишнє соціальне середовище(населення)

Навколишнє техногенне середовище

зняття родючого шару ґрунту при будівництві з подальшою рекультивацією;

збір твердих побутових відходів в герметичний контейнер на заасфальтованій площадці

вплив в нормативних межах

памяток історії та культури та архітектури в межах впливу немає

вплив визначається матеріалами ОВНС

вплив визначається матеріалами ОВНС

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження чи безпечного захоронення – відходи будівництва (відходи металу, огарки електродів, промасляне ганчір’я, тара металева

з-під фарби, лаку) – передача на утилізацію спеціалізованій організації; тверді побутові відходи, будівельне сміття – вивіз на полігон твердих побутових відходів.

11.Обсяг виконання: Оцінка впливів на навколишнє середовище Проєкту «Будівництво транспортної розв`язки в різних рівнях на перетині автомобільних доріг державного значення М-19 Доманове (на м.Брест)-Ковель-Чернівці-Тереблече (на м. Бухарест) км 315+629 та північно-східної ділянки обходу м. Тернопіль, Тернопільська область (згідно ДБН А.2.2-1-2003).

12. Участь громадськості Зауваження приймаються протягом 30 календарних днів з дати опублікування даної заяви в ЗМІ за адресою: Служба автомобільних доріг в Тернопільській обл., 46001, м. Тернопіль, вул. Олени Кульчицької, 8, тел.(0352) 52-41-50, e-mail: teletayp@ukr.net.

ЗАМОВНИК:

Служба автомобільних доріг у Тернопільській обл.

Генпроектуальник

ТОВ «ЕКСПЕРТ ПРОЕКТ ПЛЮС»

Проектуальник розділу ОВНС:

ФО-П Мархоцька Л.М.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here