Головна Новини Де на Тернопільщині чиста вода?

Де на Тернопільщині чиста вода?

Тернопільське обласне управління водних ресурсів опублікувало результати 7 проб поверхневих вод та 238 вимірювань гідрохімічних та радіологічних показників якості відкритих водойм Тернопільської області.

Згідно «Методики екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями» поверхневі води в контрольних створах:
р. Збруч – смт. Скала-Подільська, 85 км. є II класу якості, 3 категорії і за станом води є «добрі», а за ступенем чистоти – «досить чисті», мезо-евтрофні. Вміст розчиненого кисню становив 7,52 мгО2/дм3. У порівнянні із ІІ кварталом 2017 року спостерігається незначне збільшення ХСК та масової концентрації фосфат-іонів.
р. Серет – м. Тернопіль, 180 км. є II класу якості, 3 категорії і за станом води є «добрі», а за ступенем чистоти – «досить чисті», мезо-евтрофні. Вміст розчиненого кисню становив 6,56 мгО2/дм3. У порівнянні із липнем 2017 року спостерігається незначне підвищення БСК5 та масової концентрації амоній-іонів і фосфат-іонів, що зумовлено масовим розвитком фітопланктону в літній період.
р. Серет – с. Касперівці, 6 км. є II класу якості, 3 категорії і за станом води є «добрі», а за ступенем чистоти – «досить чисті», мезо-евтрофні. Вміст розчиненого кисню становив 10,16 мгО2/дм3. В порівнянні із ІІ кварталом 2017 року спостерігається незначне підвищення БСК5 , ХСК, фосфат-іонів, що зумовлено масовим розвитком фітопланктону.
р. Нічлава – м. Борщів, 35 км. є III класу якості, 4 категорії і за станом води є «задовільні», а за ступенем чистоти – «слабко забруднені», евтрофні. Вміст розчиненого кисню становив 6,00 мгО2/дм3. Спостерігається незначне підвищення БСК5, ХСК, амоній-іонів, фосфат-іонів, внаслідок скиду недостатньо очищених стічних вод від населення.
р. Циганка – с. Мушкатівка, 22 км. є II класу якості, 3 категорії і за станом води є «добрі», а за ступенем чистоти – «досить чисті», мезо-евтрофні. Вміст розчиненого кисню становив 7,60 мгО2/дм3. В порівнянні із ІІ кварталом 2017 року спостерігається незначне підвищення БСК5 , ХСК, внаслідок попадання побутових стоків від населених пунктів.
р. Іква, права притока р. Стир – 85 км, техн. в/з, м. Кременець є II класу якості, 3 категорії і за станом води є «добрі», а за ступенем чистоти – «досить чисті», мезо-евтрофні. Вміст розчиненого кисню становив 7,68 мг О2/дм3.
р. Горинь, права притока р. Прип’ять – 639 км, техн. в/з, смт. Вишнівець є II класу якості, 3 категорії і за станом води є «добрі», а за ступенем чистоти – «досить чисті», мезо-евтрофні. Вміст розчиненого кисню становив 8,16 мгО2/дм3.
Протягом серпня 2017 року працівниками лабораторії було виконано 120 вимірювань при здійсненні гідрохімічних досліджень на меліорованих землях, 270 вимірювань вологості грунту, 447 вимірювань кислотності грунтів відповідно до Програми робіт по моніторингу на меліорованих та прилеглих до них земель.