Головна Новини Воєнний стан: що це за правовий режим і як він діє

Воєнний стан: що це за правовий режим і як він діє

Воєнний стан – це особливий правовий режим, що запроваджується або на території всієї України, або в окремих її місцевостях. Приводом для запровадження воєнного стану є збройна агресія або загроза нападу, небезпека для державної незалежності України та її територіальної цілісності. Правовою основою для запровадження воєнного стану є Конституція та закон “Про правовий режим воєнного стану”. Особливість правового режиму полягає у тому, що органи державної влади, військове командування, військові адміністрації та органи місцевого самоврядування отримують повноваження, які необхідні для відвернення загрози, що має місце, для відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки. Крім того, названі органи отримують повноваження на обмеження конституційних прав і свобод людини та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Як запроваджується воєнний стан 

Безпосередньою формальною основою для запровадження воєнного стану є указ президента України про запровадження воєнного стану, який має затвердити Верховна Рада України. 

Безпосередньо правом на встановлення обмежень після запровадження воєнного стану наділене віськове командування разом з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Що має бути в указі  президента

В указі президента про запровадження воєнного стану обов’язково має бути зазначено обґрунтування необхідності введення воєнного стану, а також межі території, на якій запроваджується воєнний стан, час введення і строк, на який він вводиться. Також в документі мають бути визначені завдання військового командування, військових адміністрацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо запровадження і здійснення заходів правового режиму воєнного стану. Важливою частиною указу є вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються у зв’язку з введенням воєнного стану, а також тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб.

Заборони в умовах воєнного стану

В умовах воєнного стану забороняється змінювати конституцію України. Також забороняється проведення виборів президента і виборів до Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування. В умовах воєнного стану не проводяться всеукраїнські та місцеві референдуми. Також забороняється проведення страйків, масових зібрань та акцій.

Якими можуть бути обмеження  

В умовах воєнного стану можуть запроваджуватись особливі режими роботи великих підприємств, а також посилюватись їхня охорона. На працездатних осіб можуть накласти трудову повинність для виконання робіт, що мають оборонний характер.
Може запроваджуватись комендантська година – тобто встановлюватись заборона на перебування на вулицях в певний час. У людей можуть примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній власності. А майно держпідприємств може вилучатись для потреб держави. 

Може бути встановлений особливий режим в’їзду та виїзду, обмежуватись свобода пересування людей, а також рух транспортних засобів.

У людей можуть перевіряти документи, а також проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, а також житла. Для фізичних та юридичних осіб можуть встановлюватись військово-квартирна повинність з розквартирування військовослужбовців. Законом також передбачено, що в разі необхідності може запроваджуватись нормоване забезпечення населення основними продовольчими та непродовольчими товарами.

Якщо відбуватиметься примусове вилучення майна, то після скасування воєнного стану його власникам це майно або повертається, або відшкодувається його вартість.

Припинення та скасування воєнного стану

Воєнний стан припиняється із закінченням строку, на який його було введено. Цей правовий режим можна скасувати і до сплину терміну, якщо будуть усунуті загрози, через які воєнний стан бв запроваджений. Про скасування воєнного стану президент має видати відповідний указ.